สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ การนำศาสตร์พระราชาในการฟิ้นฟูต้นน้ำ (อำเภอเมืองเลย-อำเภอวังสะพุง-อำเภอภูหลวง) กิจกรรมภายใต้โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปี 7"

               

                วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ การนำศาสตร์พระราชาในการฟิ้นฟูต้นน้ำ (อำเภอเมืองเลย-อำเภอวังสะพุง-อำเภอภูหลวง) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปี 7" โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำทีมปั่นจักรยาน