สถิติจังหวัดเลย ร่วมบันทึกรายการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

              วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมบันทึกรายการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น