สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเว้าจา พาข้าวงาย ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

               วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ เสนทับพระ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเว้าจา พาข้าวงาย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน