สถิติจังหวัดเลย ร่วมเปิดโครงการฮักเลย ฮักโลก ตลาดปลอดพลาสติก ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

            วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ มอบหมายให้ นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการฮักเลย ฮักโลก ตลาดปลอดพลาสติก ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างห้างบิ๊กซี สาขาเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธี