สถิติจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

 

             วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย