ยินดีต้อนรับ นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ย้ายมาประจำที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย

            ยินดีต้อนรับ นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ย้ายมาประจำที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย