สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ

 

                        วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม สถิติจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี