สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสีเสียด ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี