สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

              วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีฯ ดังนี้

               เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 28 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

                เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีงานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี