ร่วมปัจจัยสมทบเพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจ

 

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นางจิราพร  เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมปัจจัยสมทบเพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลวังสะพุง ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

20200413