สถิติจังหวัดเลย และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เดินขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคประชาชน และอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

 

                       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เดินขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคประชาชน และอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ (รวมครัวเรือนประเภทสถาบัน) ณ โครงการบ้านเอื้ออาทร อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

 


https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfd/1/16/1f9e1.png";);">