เทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้

 เทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้ มหาเถรสมาคมและรัฐบาล ยังคงงดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ทางวัดจะมีการสวดมนต์ตามปกติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนที่จะไปทำบุญตักบาตร หรือเวียนเทียน สามารถทำได้โดยต้องยึดความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

visakha63 page-0001