ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563

 

     วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 .2563__0046