กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

 

     วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางจิราพร  เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเลย

407714