ประชุม SDGs ระดับพื้นที่

 

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

IMG20200720