โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

 

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวงและป่าภูหอ ท้องที่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ในการนี้ นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย

110319860 2701016276803557_5418944725578780095_o