สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1/2564

             วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 (สพค.64) และสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์โควิด 19 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย