สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่..ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564

          วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วม "โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่..ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564" เพื่อนำบริการความรู้ ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ภายในบูธของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย มีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม เพื่อรับของรางวัล ซึ่งของรางวัลในครั้งนี้ คือ สมุดโน้ตและปากกา นอกจากนี้ยังมีเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่เป็นความรู้และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปแจกให้แก่ประชาชนที่สนใจด้วย