สถิติจังหวัดเลย ร่วม "กิจกรรมการสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม"

วันที่ 27 ตุลาคม 2563เวลา 08.30 น. นางจิราพรเทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอนุชา พรมบุตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วม "กิจกรรมการสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม" ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี