สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563

      วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสนามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย