โครงการสำรวจประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

"มาดี" จากสำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะออกสำรวจข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้