ข้าราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ.เลย ร่วมยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย(คนใหม่)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายกุลวัชร ฟองชัย โทรศัพท์จังหวัดเลย นายอนุชา กองตระกูลดี ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.เลย นายบุญชู ศรีไตรภพ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย และข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมแสดงความยินดีกับนายณรงค์ จีนอ่ำ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย