ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

      ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

***อ่านประกาศ***