สถิติจังหวัดเลย ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสวัสดีและขอพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสวัสดีและขอพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์ และนายณรงค์ จีนอ่ำ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564  ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย