สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดเลย ร่วมสวัสดีและขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนายกุลวัชร ฟองชัย โทรศัพท์จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในนามผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสวัสดีและขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564  ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดเลย