แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 8
"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัดเลย" เขียนโดย admin 81
จังหวัดเลยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 191
การสำรวจแรงงานนอกระบบจังหวัดเลย เขียนโดย admin 445
รายงานสถิติอื่นๆ เขียนโดย admin 412
สถิติเรื่องใกล้ตัว เขียนโดย admin 654
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 336
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย เขียนโดย admin 384
รายงานสถิติจังหวัดเลย เขียนโดย admin 719
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 539