แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เขียนโดย admin 2
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 35
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 110
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 143
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 108
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 214
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 226
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 740
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 153
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 184