แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 3
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 17
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 22
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 48
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 42
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 242
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 58
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 73
ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 162
จังหวัดเลยร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง เขียนโดย admin 148