แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 35
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 68
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 55
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 116
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 105
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 475
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 86
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 105
ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 203
จังหวัดเลยร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง เขียนโดย admin 199