แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เขียนโดย admin 22
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 60
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 133
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 168
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 127
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 245
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 271
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 817
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 172
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 208