แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 55
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 92
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 75
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 147
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 139
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 564
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 105
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เขียนโดย admin 126
ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 226
จังหวัดเลยร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง เขียนโดย admin 224