หมวดหมู่รอง

  • กิจกรรม

             สำนักงานสถิติจัหงวัดเลย ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ 7  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 เพื่อนำความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2560 ณ. โรงเรียนบ้านกลาง ตำบล ปากตม อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย โดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนระดับจังหวัด และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

  • สารสถิติ
  • ข่าวประกาศรับสมัคร