ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564

 

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564

 

***อ่านประกาศ***