พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามวันแม่แห่งชาติ

        วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย และศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย