สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่...ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่...ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561

                วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

          สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเลย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

               วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมื... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย...ร่วมงานวันสถาปนา หน่วยมณฑลทหารบกที่ 28

สถิติจังหวัดเลย...ร่วมงานวันสถาปนา หน่วยมณฑลทหารบกที่ 28

                    วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 28 ครบรอบปีที่ 37 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่...ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • สถิติจังหวัดเลย..ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

  สถิติจังหวัดเลย..ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • สถิติจังหวัดเลย...ร่วมงานวันสถาปนา หน่วยมณฑลทหารบกที่ 28

  สถิติจังหวัดเลย...ร่วมงานวันสถาปนา หน่วยมณฑลทหารบกที

Previous
Next