ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดประชุม “คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562”

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดประชุม “คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562”

 

     วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวั... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

              วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference

               วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

         วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดประชุม “คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562”

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดประชุม “คณะกรรมการสถิติ

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติ

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

Previous
Next