ข่าวมาใหม่

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 • ตรวจติดตามโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ และอำเภอนาด้วง

  ตรวจติดตามโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

 • ตรวจติดตามโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม

  ตรวจติดตามโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

 • สถิติจังหวัดเลย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในการปฏิบัติงา

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

Previous
Next