สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                  วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำกิจกรรม

... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

               วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผู้แทนจากหมู่บ้านที่... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติเลยร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

สถิติเลยร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

          วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มกราคม 2561

         สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 8 โครงการ 

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดเลย..ประชุมขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

สถิติจังหวัดเลย..ประชุมขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

          วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ประชุมขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อจัดอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย โดยมีหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง... อ่านเพิ่มเติม...

 • สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

  สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจัง

 • สถิติเลยร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

  สถิติเลยร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มกราคม 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มกราคม 2561

 • สถิติจังหวัดเลย..ประชุมขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

  สถิติจังหวัดเลย..ประชุมขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารั

Previous
Next