สถิติจังหวัดเลย...ร่วมโครงการ Kickoff “ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก–ไม้ประดับ และทำความสะอาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย”

สถิติจังหวัดเลย...ร่วมโครงการ Kickoff “ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก–ไม้ประดับ และทำความสะอาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย”

                     วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมโครงการ Kickoff “ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก–ไม้ประดับ และทำความสะอาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย” ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย และประชาชนจิตอาสา ณ ส... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย

                วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชั... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ..

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ..

 

                  วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.กลุ่มวิชาการฯ...ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

ผอ.กลุ่มวิชาการฯ...ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

                 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งจัดโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่...ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่...ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2561

                วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่...ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/256... อ่านเพิ่มเติม...

 • สถิติจังหวัดเลย...ร่วมโครงการ Kickoff “ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก–ไม้ประดับ และทำความสะอาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย”

  สถิติจังหวัดเลย...ร่วมโครงการ Kickoff “ปรับปรุงภูมิทัศน์ป

 • การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย

  การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครง

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ..

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ..

 • ผอ.กลุ่มวิชาการฯ...ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

  ผอ.กลุ่มวิชาการฯ...ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดก

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่...ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2561

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอ

Previous
Next