ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)

 

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ

    

วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สินค้า OTOP

ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สินค้า OTOP

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสน อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)

  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมร

 • พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ

  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน

 • ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สินค้า OTOP

  ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงก

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินส

 • ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถหรือทัก

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเล

Previous
Next