สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมงาน “สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2561”

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมงาน “สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2561”

                วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมงาน “สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2561” เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย โดยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าร... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมรดน้ำขอพร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์)

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมรดน้ำขอพร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์)

           วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) และภริยา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ตำบลกุดป่... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

                  วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลยเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมรดน้ำขอพรท่า... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                       วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

              วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมงาน “สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2561”

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมงาน “สงกรานต์ไทเลย ประจ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมรดน้ำขอพร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์)

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมรดน้ำขอพร ท่านรองผู้ว่า

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เน

 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมงาน “วันพระบาทสมเด็จพร

Previous
Next