14 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

14 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ 
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

โครงการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้ากิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • 19 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

    19 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเค

  • 14 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม

    14 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

  • โครงการ

    โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"