ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ตามเอกสารแนบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเขารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันสถิติโลก

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60