ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

อยู่ระหว่างการปรับปรุง ?

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับบัตรขอบคุณพระราชทาน จัดกิจกรรม "Bike for Mom"

พิธีรับบัตรขอบคุณพระราชทาน จัดกิจกรรม

 


          สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่... อ่านเพิ่มเติม...

ข้าว

ข้าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลงานสำนักงาน

ผลงานสำนักงาน

อยู่ระหว่างการปรับปรัง ?

อ่านเพิ่มเติม...

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดเลย? ศาลากลางจังหวัดเลย? ชั้น? 4?
ถนนมลิวรรณ?อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทร. (042) 811162? โทรสาร (042) 813070? E-mail :