31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี

 

31 มี.ค. 58 นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการพลเรือน" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๔๔๕
ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย

ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดย นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย 

    

   

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • 2 เมษายน 2558

    2 เมษายน 2558 "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  • 31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี

    31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

  • ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑

    ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จัง