ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบลูกจ้างชั่วคราว

       ประกาศ เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉลาะตำแหน่ง(ข้อเขียน)เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

ตามรายละเอียดแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั

  • ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบลูกจ้างชั่วคราว

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ