5 พฤษภาคม 58 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

5 พฤษภาคม 58 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

 

5 พฤษภาคม 58 นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย
อ่านเพิ่มเติม...

31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี

 

31 มี.ค. 58 นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการพลเรือน" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • 5 พฤษภาคม 58 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

    5 พฤษภาคม 58 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

  • 2 เมษายน 2558

    2 เมษายน 2558 "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  • 31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี

    31 มี.ค. 58 ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า