ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ตามเอกสารแนบ

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

  • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว