ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 

                 สำนักงานสถิติจังหวัดเลยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน  ๑๒  อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัด... อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558

การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558

 

 

 

                      สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ได้จัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เ

  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2

  • การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558

    การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติ