สภากาแฟสัญจรชลประทานอ่างน้ำพาว

สภากาแฟสัญจรชลประทานอ่างน้ำพาว

                       สำนักงานสถิติจังหวัดเลย โดยนางวิลาวรรณ์ แสงจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานสภากาแฟสัญจรในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ โครงการชลประทานเลย (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว)ตำบลเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู็มีรายได้น้อย

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู็มีรายได้น้อย

                สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับ:พนักงานแจงนับ (นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล) ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

        &nb... อ่านเพิ่มเติม...

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดจึงกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ. หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

อ่านเพิ่มเติม...

งานผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ปี 2560

งานผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ปี 2560

                         สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย สร้างงาน สร้างอาชีพ และนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่อำเภอด่านซ้าย และจังหวัดเลย 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรำบวงสรวงงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ ๑๒ เดือน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน "สุด...สุด...ไปเลย By ประชารัฐ" ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีรำบวงสรวงงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ ๑๒ เดือน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน

                         สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมรำบวงสรวงงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ ๑๒ เดือน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน "สุด...สุด...ไปเลย By ประชารัฐ"ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย และให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยได้ร่วมกิจกรรมที่มีความเป็นศิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ด... อ่านเพิ่มเติม...

 • สภากาแฟสัญจรชลประทานอ่างน้ำพาว

  สภากาแฟสัญจรชลประทานอ่างน้ำพาว

 • ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู็มีรายได้น้อย

  ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู็มีรายได้น้อย

 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 • แบบฟอร์มขอจัดตั้งศูนย์การเรียน ICT ชุมชน

 • งานผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ปี 2560

  งานผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย ปี 2560

 • พิธีรำบวงสรวงงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ ๑๒ เดือน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน

  พิธีรำบวงสรวงงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ

Previous
Next