การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558

การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558

 

 

 

                      สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ได้จัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด 

รายละเอียด :ประกาศผลสอบ.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด 

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558

    การจัดทำเอกสารและเผยแพร่คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติ

  • ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

  • ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูก