๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๔๔๕
ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย

ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดย นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย 

    

   

อ่านเพิ่มเติม...

9 มีนาคม 2558 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคาน

9 มีนาคม 2558 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคาน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย
ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคาน
อำเภอเชียงคาย จังหวัดเลย
โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
เป็นประธานในพิธี 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

1 กุมภาพันธ์ 2558 สำรวจงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2558

1 กุมภาพันธ์ 2558 สำรวจงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2558

 

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงานกาชาด
"ดอกฝ้ายบาน
 สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2558"

 

         ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑

    ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จัง

  • 9 มีนาคม 2558 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคาน

    9 มีนาคม 2558 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคาน

  • 1 กุมภาพันธ์ 2558 สำรวจงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2558

    1 กุมภาพันธ์ 2558 สำรวจงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรม