ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

จังหวัดเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และเปิดซองใบเสนอราคา วันี่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม...

ทำเนียบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดเลย

1. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียน ตชด. บ้านวังชมภู 2. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านห้วยลาด 3. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านเหมืองแพร่ 4. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านเพิ่ม 5. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านวังสะพุง 6. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านคกมาด 7. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านผาเจริญ 8. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านสงาว 9. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลผานกเค้า 10. ศู... อ่านเพิ่มเติม...

ทำเนียบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดเลย

   1. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียน ตชด. บ้านวังชมภู      2. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านห้วยลาด      3. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านเหมืองแพร่      4. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

  • ทำเนียบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดเลย

  • ทำเนียบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดเลย