พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีบุญเรือง บ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอ ผาขาว

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอ ผาขาว

          สำนักงานสถิติจังหวัดเลย   ร่วมงานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนบ้านผาขาว   หมู่ที่ ๑  ตำบล ผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

    &nb... อ่านเพิ่มเติม...

การค้าชายแดน

การค้าชายแดน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ยางพารา

ยางพารา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้

อ่านเพิ่มเติม...

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

อ่านเพิ่มเติม...

ดูแลสุขภาวะ

ดูแลสุขภาวะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

 • โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอ ผาขาว

  โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอ ผาขาว

 • การค้าชายแดน

  การค้าชายแดน

 • ยางพารา

  ยางพารา

 • ทรัพยากรป่าไม้

  ทรัพยากรป่าไม้

 • ดูแลสุขภาวะ

  ดูแลสุขภาวะ

Previous
Next