3 ธันวาคม 2557 กิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฯ

3 ธันวาคม 2557 กิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฯ

วันที่ 3 ธันวาคม 2557
นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลย
เข้าร่วมกิจกรรม 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • 5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ

    5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ

  • 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฯ

    3 ธันวาคม 2557 กิจกรรม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฯ

  • 19 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

    19 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเค