ขยะ

ขยะ

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมงานกีฬาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมงานกีฬาสัมพันธ์

 

                        นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานกีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย

พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย

                 นางจิราพร เทียนพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษารชการแทนสถิติจังหวัดเลย เป็นตัวเแทนสำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวัน ปิยมหาราช ประจำปี 2558

กิจกรรมเนื่องในวัน ปิยมหาราช ประจำปี 2558

 

             ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

8 - 10 พฤษภาคม 58 สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฯ

8 - 10 พฤษภาคม 58 สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย
และข้าราชการจังหวัดเลย 
เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดเลย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  อ่านเพิ่มเติม...

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

อยู่ระหว่างการปรับปรุง ?

อ่านเพิ่มเติม...

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดเลย? ศาลากลางจังหวัดเลย? ชั้น? 4?
ถนนมลิวรรณ?อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทร. (042) 811162? โทรสาร (042) 813070? E-mail :