METADATA : ผู้สูงอายุ (ร่าง)

 

      VC 1 การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
อ่านเพิ่มเติม...

METADATA : การท่องเที่ยว (ร่าง)


VC 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

METADATA : ขยะ (ร่าง)

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

      วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาววิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง "ฟอกปอด ยอดภูกระดึง" ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานโครงการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน " ชมตลาดร้อยปี"

เปิดงานโครงการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน

                  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางวิราวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมเปิดโครงการการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน "ชมตลาดร้อยปี สืบสานวิถีชุุมชน"ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

  • METADATA : ผู้สูงอายุ (ร่าง)

  • METADATA : การท่องเที่ยว (ร่าง)

  • METADATA : ขยะ (ร่าง)

  • METADATA : ข้าว (ร่าง)

  • เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

    เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  • เปิดงานโครงการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน

    เปิดงานโครงการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน " ชมตลาดร้อยปี"

Previous
Next